Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Nuttige contactgegevens

Naam Telefoonnummer website
     
Gemeente Nijmegen 14 024  www.nijmegen.nl
Bel- en herstellijn 14 024  www.nijmegen.nl/digitalebalie
Bureau Toezicht 14 024 www.nijmegen.nl/digitalebalie
Milieupolitie 14 024  
DAR-grofvuil 024 -371 60 26  
     
Spoed- en Alarmnummer 112  
Politie (Geen spoed, wel politie) 0900 - 8844  
Wijkagenten Nijmegen-Zuid 0900 - 8844  
Brandweer 024 - 329 75 99  
Ambulance 024 - 379 48 88  
     
Kindertelefoon 0900 - 0432 www.kindertelefoon.nl/
Meldpunt Kindermishandeling 0900 - 123 1230 www.amk-nederland.nl/
Steunpunt huiselijk geweld 0900 126 26 26 http://www.huiselijkgeweld.nl
Slachtofferhulp Gelderland 024 - 323 33 22 http://www.slachtofferhulp.nl/
NIM Maatschappelijk werk 024 - 323 27 51 www.nim.nl / info@nim.nl
     
GGD 024 - 329 72 97 www.ggdgelderlandzuid.nl
Huisartsenpost  0900 - 8880 www.cihn.nl/
UMCN St. Radboud 024 - 361 11 11 www.umcn.nl
CWZ 024 - 365 76 57 www.cwz.nl
     
Discriminatie 024 - 324 04 00 www.ieder1gelijk.nl
Burgernet 0800 - 0011 www.burgernet.nl