Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Hulp gevraagd:

2 uur NL taalles per week voor jonge allochtone vrouw


Klik en ga naar de volgende stap.

Hulp gevraagd voor een vrouwelijke statushouder uit Syrië (22 jaar), wonend in de wijk Hatert. Ze volgt al 4 uur in de week Nederlandse taallessen op niveau A0 (beginner), maar wil graag sneller de taal sneller onder de knie krijgen en zou daarbij heel graag van vrijwillige hulp gebruikmaken.

Ter ondersteuning van de integratie van een bevriende Syrische familie.

Bekijk alle hulpvragen uit je buurt »